Baleset Biztosítás

Tájékoztatom, hogy a Magyar Állam képviseletében eljáró Miniszterelnöki Kormányiroda 2024.01.01. naptól  szerződést kötött a CIG Pannónia  Biztosító Zrt.-vel annak érdekében, hogy az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően biztosított korosztályba tartozó személyek a 3. életévük betöltésének napjától 18. életévük betöltésének napjáig államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.

A biztosítási feltételekről, a szolgáltatásokról és a szolgáltatási igény bejelentésének lehetőségeiről bővebb információ található a https://cigpannonia.hu/ugyfeleinknek/alt-gyerek-balesetbiztositas honlapon.

A kitöltött szolgáltatási igénybejelentőt a kárigények érvényesítéséhez szükséges orvosi dokumentumokkal együtt az alábbi elérhetőségeken lehet eljuttatni:

  • elektronikusan a gyermekkar@cig.eu címre, vagy
  • postai úton a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 1476 Budapest, Pf.: 325 címre, vagy
  • személyesen a Groupama ügyfélszolgálati irodája egyikében.